Lehmälääkärit.com luen­noi­maan teil­le? Syk­syn 2017 ja alku­ke­vään 2018 kalen­te­rit täyt­ty­vät jo kovaa vauh­tia!

Heip­pa! Ensi vuo­den aika­na Lehmälääkärit.com jär­jes­tää jäl­leen omaa kou­lu­tus­ta, mut­ta mei­dän kalen­te­rit täyt­ty­vät yhä enem­män ja enem­män luen­noin­ti­pyyn­nöis­tä. Meil­tä saat­kin ihan huip­pu­luen­noit­si­jat pitä­mään nau­ta-aiheis­ta kurs­sia!...