Nii­tä ras­kaam­pia tapauk­sia..

Nii­tä ras­kaam­pia tapauk­sia..

Vie­tin tähä­nas­ti­sis­ta vii­kon­lo­puis­ta läm­pi­mim­män tii­viis­ti päi­vys­täes­sä ja rek­ti­ses­su yllä. Vii­kon­lop­puun mah­tui poi­ki­ma­hal­vaus­ten lisäk­si poi­ki­mis­a­pua ja hapan­ta pöt­siä, ja kilo­met­re­jä­kin ker­tyi run­saas­ti. Eni­ten tai­taa...

Tule­via kurs­se­ja!

2.–3.11.2017 IISAL­MI: Nau­to­jen ensia­pu 1 ja Uta­re­ter­veys- vii­den vuo­den päi­vi­tys. Koh­de­ryh­mä tilal­li­set, lomit­ta­jat, eläin­lää­kä­rit ja neu­vo­jat. Ilmot­tau­tu­mi­nen tapah­tuu osta­mal­la kurs­sin mei­dän verk­ko­kau­pas­ta: voit osal­lis­tua joko...