Kirur­gian kuk­ka­sia

Leh­mä­lää­kä­rin pals­ta: Veri­suo­ni­ki­rur­gi­aa nave­tas­sa Kir­joit­te­lin tuos­sa vähän aikaa sit­ten näis­tä mie­len­kiin­toi­sis­ta päi­vys­tys­ta­pauk­sis­ta, ja taas edel­li­sen vii­kon­lop­pu­päi­vys­tyk­sen aika­na tuli vaik­ka mitä jän­nää vas­taan!...