Kuu­lu­mi­set vasi­koi­den ensia­pu­kurs­sil­ta

Kuu­lu­mi­set vasi­koi­den ensia­pu­kurs­sil­ta

Työn ohes­sa on aina hyö­dyl­lis­tä käy­dä välil­lä kou­lut­tau­tu­mas­sa. Samal­la kun oppii uut­ta, näkee sekä uusia että van­ho­ja kol­le­goi­ta ja saa hie­man näkö­kul­maa eläin­lää­kä­rin työs­sä toi­mi­mi­seen. Kak­si­päi­väi­nen kurs­si oli osa Savo­nian Vaa­li...