Leh­mä­lää­kä­rin pals­ta: 14 kilon ihme

Leh­mä­lää­kä­rin pals­ta: 14 kilon ihme

Syk­sy on hujah­ta­nut nopeas­ti tääl­lä Poh­jois-Savos­sa, ja ensi­lu­men tul­tua ja men­tyä tal­ven tuloa odo­tel­laan kovas­ti. Var­sin­kin kun itse on viet­tä­nyt kuusi vuot­ta ete­läs­sä, jos­sa tal­vet ovat yleen­sä mus­tia ja par­haim­mil­laan har­mai­ta,...