Par­si­na­ve­tan olo­suh­de­pa­ran­nus par­si­ra­ken­tei­ta muut­ta­mal­la — Kat­ri Salo­vaa­ra

Par­si­na­ve­tan olo­suh­de­pa­ran­nus par­si­ra­ken­tei­ta muut­ta­mal­la — Kat­ri Salo­vaa­ra

Eläin­lää­kä­rim­me Hei­din pyyn­nös­tä kir­joit­te­len nyt Leh­mä­lää­kä­rei­den blo­giin muu­ta­man aja­tuk­sen par­si­na­vet­tam­me muu­tos­ten tuu­lis­ta, jot­ka ovat vii­me kevääs­tä läh­tien siel­lä pyyh­ki­neet. Työs­ken­te­lem­me 34 leh­män par­si­na­ve­tas­sa...