Vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat

Vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat

Aika ajoin tulee kysy­myk­siä ja kuvia vasi­kois­ta, joil­la havai­taan heti syn­ty­män jäl­keen tai muu­ta­man päi­vän ikäi­se­nä kou­kis­tu­nei­ta tai ylio­jen­tu­nei­ta jal­ko­ja. Mitä ne ovat ja mitä niil­le pitäi­si teh­dä? Alla on käsi­tel­ty vasi­koi­den...