Hei­dil­le myön­net­tiin Natio­nal Mas­ti­tis Counci­lin (NMC) sti­pen­di, jon­ka tur­vin hän saa mah­dol­li­suu­den mat­kus­taa Yhdys­val­toi­hin NMC kongres­siin ker­to­maan tut­ki­mus­tu­lok­sis­taan ensi vuo­den alus­sa. NMC on yksi suu­rim­mis­ta uta­re­ter­veyt­tä ja mai­don laa­tua edis­tä­vis­tä maa­il­man­laa­jui­sis­ta kat­to­jär­jes­töis­tä, toi­mien yli 40 maas­sa yli 1100 jäse­nen tur­vin.

Olen kii­tol­li­nen ja otet­tu täs­tä kun­nias­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta pääs­tä esit­te­le­mään tut­ki­mus­ta­ni näin suu­rel­la kan­sain­vä­li­sel­lä foo­ru­mil­la” -Hei­di. P.S. Lupaan lait­taa fir­man pipon ja navet­ta­haa­la­rei­den sijas­ta jotain parem­paa Sep­pä­lää pääl­le