Juha Torp­pa on siir­ty­nyt Lehmälääkärit.com tii­mis­tä mui­hin teh­tä­viin 1.7.2018 alkaen. Toi­vo­tam­me Juhal­le onnea ja menes­tys­tä maa­ti­lay­ri­tyk­sen isän­nöin­nis­sä!