Umpi­ku­ja III 7.–8.3.2019 Hämeen­lin­na

390,00  alv 0% | 483,60  sis. alv. 24%

Hyvät naiset ja herrat - umpikuja vielä kerran!! Oulun kurssista tuli jälleen huippupalautteet! Taas muokattiin vähän sisältöä ja mennään seuraavaksi Hämeenlinnaan!!

Umpikausi on tärkein tuotoskauden vaihe – uusi alku! Umpikuja -kurssi on tuottajille, neuvojille ja nautapraktiikkaa tekeville eläinlääkäreille muokattu käytännönläheinen kaksipäiväinen kurssi. Kurssilla paneudutaaan umpilehmien ruokintaan ja olosuhteisiin. Mitä ne karjan tärkeimmät tarvitsevat? Mitä ne vaativat? Miten suunnitella umpirehustus tai millaisen umpiosaston tekisin? Miten umpikausi vaikuttaa tuotokseen ja utareterveyteen?

Kurssin tavoitteena on auttaa näkemään umpilehmien ruokinnan ja olosuhteiden tärkeys tulevalle tuotoskaudelle, antaa konkreettisia työkaluja umpikaudesta johtuvien ongelmatilanteiden havaitsemiseen, umpirehustuksen ja umpiosastojen olosuhteiden mietintään, sekä umpikaudesta johtuvien piilevien sairauksien hallintaan.

Tervetuloa Hämeenlinnaan!!

Kuvaus

Sito­va ilmoit­tau­tu­mi­nen: Osta­mal­la kurs­si 17.2.2019 men­nes­sä. Saat säh­kö­pos­tii­si kui­tin ostos­ta. Mini­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä, jot­ta kurs­si jär­jes­te­tään, on 11 hlö.

Yhteys­hen­ki­lö­nä kurs­si­asiois­sa toi­mii eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com p. 044 283 5242. Kurs­sin osal­lis­tu­jil­le lähe­te­tään osal­lis­tu­ja­kir­je ja ohjeet ilmot­tau­tu­mi­sa­jan­koh­dan umpeu­dut­tua.

Hin­ta on per hen­ki­lö ja sisäl­tää: Aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit ja her­kul­li­sen lou­naan molem­pi­na päi­vi­nä, laa­duk­kaan mate­ri­aa­lin väri­pai­na­tuk­si­na, muis­tiin­pa­no­vä­li­neet sekä osal­lis­tu­mis­to­dis­tuk­sen. Kurs­si sisäl­töi­neen on hyväk­syt­ty myös tuo­tan­toe­läin­lää­kä­rei­den jat­ko- ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen.

Majoi­tus­kiin­tiö: Kyl­py­lä­ho­tel­li Cumu­lus Resort Aulan­ko 1hh 91€, 2hh 111€ (sis. alv). Kiin­tiö voi­mas­sa 20.2.2019 saak­ka. Varauk­set: Hotel­lin myyn­ti­pal­ve­lus­ta kiin­tiö­tun­nuk­sel­la LEH060319. Puh. 03 4108 1633.

ALUS­TA­VA KURS­SIOH­JEL­MA

Tors­tai 7.3.2019

9:30 Aamuol­kea ja vähän kiven­näi­siä osal­lis­tu­jil­le!

10:00 Ter­ve­tu­loa kurs­sil­le! Lehmälääkärit.com

10:05 Mer­ja Hol­ma, Lant­män­nen Feed

  1. Umpi­leh­män ruo­kaym­py­rä: ruo­kin­nan perus­teet, ener­gian tar­ve ja eri­lai­set rehus­tus­vaih­toeh­dot.
  2. Tun­nut­taa­ko vai­ko eikö tun­nu­ta?
  3. Umpi­re­hu­jen ana­lyy­sien arvioin­tia – rehua­na­lyy­sie­si­mer­kit – mikä on sopi­vaa umpi­leh­mäl­le?
  4. Kiven­näi­set koh­dil­leen ja hive­nai­neet hal­tuun (sis. anio­ni-katio­ni-ruo­kin­ta)

12:00 Lou­nas­buf­fet riit­tä­väl­lä val­kuais­pi­toi­suu­del­la

13:00 Selee­ni ja fos­fo­ri – puu­tos­ta vai pöty­pu­het­ta? ELL San­ni Kal­lio, Lehmälääkärit.com

13:45 Art­tu­ri­pal­ve­lut apu­na umpi­leh­mien ruo­kin­nan suun­nit­te­lus­sa, Valio Oy

14:00 Kofeii­ni­bo­luk­set ylei­söl­le ”per os”

14:30 Bovi­kalc Dry – umpeu­tus­bo­lus? Vetca­re Fin­land Oy

14:45 Kaup­pa­rat­su­jen vil­li län­si: boluk­set ELT Hele­na Rau­ta­la, Hel­sin­gin yli­opis­to

15:30 Umpi­kau­den ruo­kin­nan vai­ku­tuk­set vasi­kan kehi­tyk­seen ja ter­ni­mai­toon, ELL Vir­ve Kor­ho­nen

16:15 Kes­kus­te­lua ja mini­mes­sut

Per­jan­tai 8.3.2019

9:00 Pii­le­vät tau­dit –Ketoo­sien hais­te­lu ja hal­lin­ta, ELL Kris­tii­na Sar­jo­ka­ri, Valio Oy

9:45 Pii­le­vä kal­kin­puu­te – no mitä sekin nyt on?  ELK Tii­na Kes­ki­ta­lo, Lehmälääkärit.com

10:15 Kah­vi­tau­ko!

10:45 Umpi­kau­den uta­re­asiat – ter­vee­nä uuteen kau­teen! ELT Hei­di Hii­tiö, Lehmälääkärit.com

11:45 Umpia­pet­ta osal­lis­tu­jil­le

13:00 Kol­me sei­nää ja kat­to? Mitä umpi­leh­mät tar­vit­se­vat? ELL Kris­tii­na Sar­jo­ka­ri, Valio Oy

14:00 Suut makiak­si!

14:30 Raken­ne­taan ump­pa­reil­le! Ark­ki­teh­ti Jou­ni Pit­kä­ran­ta, 4DBarn Oy

15:30 Kes­kus­te­lua ja kysy­myk­siä

16:00 Tur­val­lis­ta koti­mat­kaa!

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.