DeLavalin Marjaana Peltola: ”Lehmälääkärit.comin koulutukset ovat lisänneet asiakastyytyväisyyttä”

Lehmälääkärit.com ja Oy DeLaval Ab tekevät tiivistä yhteistyötä DeLaval Herd Navigator 500™ ja DeLaval RePro™ käyttöönottokoulutuksissa. DeLavalin tuotepäällikkö ja neuvoja Marjaana Peltola kertoo, että yhteistyön tarkoituksena on kouluttaa DeLavalin asiakkaita siten, että he osaavat hyödyntää järjestelmistä saatavaa tietoa lehmien hedelmällisyyden ja terveyden tarkkailussa.

– Valitsimme yhteistyökumppaniksi Lehmälääkärit.comin, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme parasta nautaterveyden osaamista. Kun meidän teknologiaosaamisemme ja Lehmälääkäreiden asiantuntemus yhdistetään, asiakkaamme voivat vaikuttaa varhaisessa vaiheessa eläinten hyvinvointiin ja parantaa tilan tuottavuutta, Peltola sanoo.

Datan avulla tuottavuus kasvuun

DeLaval DelPro™ tuotannonohjaukseen liitettävä DeLaval RePro -järjestelmä on työkalu lehmien lisääntymisen ja hedelmällisyyden hallintaan. Herd Navigator 500 löytää lisäksi myös ketoosit ja utaretulehdukset sekä seuraa ryhmäkohtaista maidon ureaa. Järjestelmistä saatavan datan perusteella voidaan vaikuttaa lehmien terveyteen jo varhaisessa vaiheessa.
Näihin DeLavalin järjestelmiin kuuluu olennaisena osana koulutuspaketti, joka sisältää Lehmälääkärit.comin tilakäynnin ja etäkoulutuksen.
– DeLaval DelPro tarjoaa työkaluja päivittäiseen päätöksentekoon, mutta saatavaa tietoa pitää osata myös käyttää. Koulutuksissa pureudutaan siihen, miten DeLaval RePro ja HN500 järjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään tilalla. Tavoitteena on kasvattaa maitotilayrittäjän tietotaitoa niin, että osaaminen näkyy eläinten hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä maitotilan kannattavuudessa.
DeLaval ja Lehmälääkärit.com ovat yhteistyössä tarkentaneet myös järjestelmän antamia ohjeistuksia, jotta ne soveltuvat aiempaa paremmin suomalaisiin käytäntöihin ja lainsäädäntöön. Ohjeiden ansiosta kaikki tilalla työskentelevät toimivat samalla tavalla esimerkiksi lehmän sairastuessa.

Yritysyhteistyö on asiakkaan edun mukaista

Peltolan mukaan asiakaspalaute koulutuksista on ollut positiivista ja asiakastyytyväisyys on kasvanut. Lehmälääkärit.com on pitänyt koulutusta myös DeLavalin henkilökunnalle.
– Koulutuksista on saatu paljon hyötyä, sillä sekä asiakkaamme että DeLavalin henkilökunta ovat oppineet, miten järjestelmän tietoja voi hyödyntää paremmin päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. Kun ongelmat löydetään varhaisessa vaiheessa, eläin ei välttämättä edes ehdi sairastua, kun sen hoitoa muutetaan ajoissa.
Tulevaisuudessa DeLaval ja Lehmälääkärit.com kehittävät jatkokoulutuksia ja osaamisen syventämistä. Peltolan mukaan yhteistyö tuottaa aidosti lisäarvoa asiakkaille.
– Olemme olleet todella tyytyväisiä Lehmälääkärit.comin asiantuntemukseen, ja heidän kanssaan on helppo toimia. On asiakkaan edun mukaista, että laitevalmistajat ja eläinlääkärit tekevät yhteistyötä, sillä näin asiakas saa järjestelmistä parhaan hyödyn.

0
Feed

Jätä kommentti