Tilatiimi toimii tilan hyväksi

Eläinlääkäriyhteistyöllä utaretulehdukset kuriin ja tuotos kasvuun


Jenni Uusitalolla ja hänen miehellään on Haapavedellä kahden robotin lypsytila, jossa on 125 lehmää ja 63 hiehoa. 

Vuonna 2019 tilalla esiintyi paljon halvauksia ja utaretulehduksia, eikä tuotos ollut paras mahdollinen. 

Apuna toimi kunnaneläinlääkäri Elli Tuominen, joka ehdotti Lehmälääkärit.comia mukaan tiimiin.


– Huomasimme ongelmat, mutta minun tietotaidollani en löytänyt työkaluja niiden korjaamiseen. 

Tilalla kyllä tehtiin asiat hyvin, mutta jostain syystä tilanne ei parantunut. 

Pyysin avuksi Lehmälääkärit.comin Heidi Hiitiön, sillä tiesin, että lehmälääkäreillä on paljon osaamista ja laaja

yhteistyöverkosto, Tuominen kertoo.


Konkreettiset kehitysehdotukset auttoivat eteenpäin

Tilan väki, Tuominen, Lehmälääkärit.com ja ruokintasuunnittelija toimivat tiiminä ongelmien selvittämiseksi.
Lehmälääkärit.com antoi selkeän listan kehitysehdotuksia, joita lähdettiin korjaamaan asia kerrallaan. 

Muutoksia tehtiin muun muassa sorkkahoitoon, ruokintasuunnitelmaan, umpiosaston tilaratkaisuun sekä lypsyrobotin asetuksiin.

– Oli hyvä saada konkreettisia neuvoja siihen, mitä pitää tehdä toisin. 

Osa listan asioista oli nopeasti tehty, osa oli pitkän tähtäimen töitä. 

Tärkeintä oli, että saimme ymmärryksen kokonaiskuvasta, Uusitalo kertoo.

Myös kunnaneläinlääkärille kokemus oli avartava.

– Työn aikana kirkastui, että naudan hyvinvointi ja tuotos koostuu monesta palasesta, jotka liittyvät toisiinsa. 

Toivon, että muillakin tiloilla ymmärrettäisiin ottaa vastaan ulkopuolista apua. 

Lehmälääkärit myös tuovat näkemystä nautojen terveydestä koko Suomen alueelta, Tuominen sanoo.

Eläinlääkäriyhteistyöstä on hyötyä kaikille osapuolille

Muutosten ansiosta päivämaidot nousivat nopeasti viidellä kilolla. 

Myös vuosituotos nousi alle 10 000 kg:sta 11 000 kg:aan.
Nykyään utaretulehduksia ja halvaantumisia esiintyy vain murto-osa aiemmasta.

– Olen todella tyytyväinen työmme tuloksiin. Oma työni on helpottunut ja tulokset näkyvät maitotilissäkin, Uusitalo kertoo.

Uusitalon ja Tuomisen mukaan Lehmälääkärit.com antoi uudenlaista ammattitaitoa ja lisäsi kaikkien tiimiläisten tietämystä.
Eläinlääkäriyhteistyö koettiin toimivaksi ratkaisuksi.

– Eläinlääkärinä ajattelen aina asiakkaiden parasta. Jos ulkopuolinen apu on tarpeen, suosittelen sitä. 

Kunnaneläinlääkäri ja Lehmälääkärit.com eivät sulje toisiaan pois, vaan täydennämme toisiamme. 

Siitä hyötyvät kaikki osapuolet, Tuominen sanoo.

0
Feed

Jätä kommentti