Kunnaneläinlääkäri Airi Niemistö: ”Eläinlääkäreiden yhteistyö on kaikkien etu”

 

Airi Niemistö toimii kunnaneläinlääkärinä Seinäjoella. Hänellä on asiakkaanaan monta maatilayritystä, joissa käy myös Lehmälääkärit.comin eläinlääkäreitä. Niemistö kokee, että eläinlääkäreiden välisessä yhteistyössä voittavat kaikki. Maatilayrittäjä saa asioihin useamman näkökannan ja eläinlääkärit toistensa tukea.

– Minulle on helpottavaa ja rauhoittavaa, kun tilalla käy muitakin eläinlääkäreitä. Kollegoiden kanssa voi keskustella, saada varmuutta omille ajatuksille ja pyytää neuvoa, Niemistö kertoo.

 

Ulkopuolinen näkee asiat tuorein silmin

 

Jos maatilayritys haluaa käyttää useampaa eläinlääkäriä, ensin suunnitellaan selkeä työnjako. Aluksi voidaan järjestää esimerkiksi yhteinen tapaaminen, jossa maatilayrittäjät, kunnaneläinlääkäri ja Lehmälääkärit.com päättävät, kuka tekee minkäkin osa-alueen ja kuinka usein tilalla käydään.

– Käyntien välillä lähetämme eläinlääkäreiden kesken sähköpostia ja pidämme toisemme ajan tasalla. Pohdimme myös yhdessä, jos tilalla on jokin akuutti asia tai haluamme johonkin asiaan kollegan näkemyksen.

Niemistön mukaan jokaisella tilalla olisi hyvä käydä vähintään kerran vuodessa ulkopuolinen asiantuntija, joka katsoo asioita uusin silmin. Vuosikäyntejä varten Niemistö kehottaa maatilayrittäjiä miettimään valmiita kysymyksiä ja kertomaan avoimesti, mitä tilalla suunnitellaan.

– Nykypäivän maatilat ovat isoja yrityksiä ja paineet ovat kovia. Myös siksi on fiksumpaa, että tilalla on monta eläinlääkäriä tutkimassa tilannetta ja jakamassa vastuuta.

 

Ajan ja rahan priorisointia

 

Niemistö kertoo arvostavansa sitä, että Lehmälääkärit.com hahmottaa isoja kokonaisuuksia. He tekevät töitä ympäri Suomea, joten heillä on laaja kokonaiskuva ja uusinta tietoa.

– Lehmälääkärit.com osaa priorisoida, mihin aika ja raha tilalla kannattaa käyttää. Olen pannut merkille, että heidän ansiostaan tuottavista tiloista saadaan vielä paremmin tuottavia.

Niemistö ei koe toisen eläinlääkärin käyttämistä epäluottamuslauseena, vaan hyödyllisenä asiana. Tällä hetkellä Suomessa on eläinlääkäripula ja tilakoko on kasvanut, joten on realistista ajatella, että tilalla käy kunnaneläinlääkärin lisäksi muitakin asiantuntijoita.

– Kun olen nähnyt, kuinka paljon töitä lehmälääkärit tekevät tiloilla, olen tajunnut, että omat resurssini eivät millään riittäisi kaikkeen. Lehmälääkärit.comin terveydenhuoltokäynnit ovat kiireettömiä ja ne varataan etukäteen, joten myös maatilayrittäjät voivat varautua käynteihin.

 

0
Feed

Jätä kommentti