Terveydenhuoltoeläinlääkärin rooli tilalla

Lehmälääkärit tekevät yhteistyötä

Tiloilla tehtävä terveydenhuoltotyö on sopiva yhteistyön paikka tilan terveydenhuoltoeläinlääkärin ja hoitavan eläinlääkärin kesken. Kiireetön yhteiskäynti on tehokas tapa keskustella porukalla maitotilayrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden kanssa niin käytännön tekemisistä kuin tulevaisuuden tavoitteista. 


Lehmälääkäreiden rooli on terveydenhuoltotyö ja teemme arjessa yhteistyötä kunnaneläinlääkäreiden sekä yksityisten hoitavien eläinlääkäreiden kanssa. Tilakäyntien lisäksi pidämme yhteyttä erilaisilla viestimillä ja nykyään myös etäpalavereilla. Ongelmatilanteissa teemme yhteistyötä myös eri asiantuntijaeläinlääkäreiden, kuten ETT:n, Ruokaviraston ja teurastamoiden, sekä meijereiden asiantuntijoiden kanssa.

Mitä maitotilayrittäjät yhteistyöstä sanovat?

Pieni kysely pitkäaikaisille asiakkaille tuotti kannustavia kommentteja ja termin ”kahden tai kolmen eläinlääkärin taktiikka”.

”Tilasokeus ei uhkaa niin helposti kuin yhden eläinlääkärin käydessä tilalla”.

”Työnjako sujuu mielestäni luontevammin, sillä pari kertaa vuodessa käyvän eläinlääkärin aika voidaan hyödyntää paremmin seurantaan ja tulevaisuuteen suuntaaviin toimenpide-ehdotuksiin””Hyvien ja tehokkaiden toimintamallien levittäminen terveydenhuollossa eläinlääkärien keskuudessa tehokkaampaa, kun useampi eläinlääkäri ajattelee tilan asioita omalta kannaltaan””Kolmen eläinlääkärin taktiikka, mikä sujuu nyt todella hyvin. TH-ell tekee vuosittaisen käynnin, missä päästään keskustelemaan asioista suuremmalla skaalalla.  Kokemusta, eri silmät, välillä tarvitaan vahvistusta omille näkemyksille. Paljon keskustelua. Toinen yksityinen tekee kuukausikäynnit. Molemmat on pitkäaikaisia luottamukseen perustuvia suhteita. Molemminpuolinen luottamus on hyvin tärkeää. Akuutit hoitaa kunnaneläinlääkäri. Hänenkin kanssaan kaikki toimii erittäin hyvin. Eli kolmen lääkärin taktiikka, kokemus, luottamus ja keskustelut.”Entä mitä eläinlääkärit kokevat?

Tuotantoeläinlääkäripäivillä koottiin osallistujien kommentteja siitä, millaista yhteistyötä haluttaisiin tehdä. Eniten mainintoja sai erilaisten ongelmatilanteiden selvittely niin yhteisillä tilakäynneillä kuin keskusteluapu ja etäpalaverit. Myös leikkausten tekeminen yhdessä koettiin hyödylliseksi. Monet halusivat keskustella hoitokäytännöistä, tarttuvien tautien ongelmista, vasikoista, utareterveydestä ja eläinsuojelusta. Yhteistyön pitäisi olla rakentavaa ja kaikkien osaamista hyödyntävää sekä avointa ja tavoitteellista. Myös motivaatioon haettiin voimaa yhteistyöstä. Roolituksen pitäisi olla selvä myös tuottajalle ja työnjako ja vastuualueiden selkeät. Sujuvan yhteistyön onnistumiseen tarvitaan yhteinen päämäärä, kommunikaatiota, avoimuutta, luottamusta, aikaa ja motivaatiota.Lupaus Lehmälääkäreiltä

Luottamuksen rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi. Jokainen asiakas on erilainen ja yhteistyö on eri tiimeissä erilaista. Terveydenhuoltotyössä autamme asiakkaita saavuttamaan heidän omia tavoitteitaan. Kuuntelemalla tiimin kaikkia osapuolia ja keskustelemalla yhteisesti kaikkien kanssa tavoitteet kirkastuvat. Palaverin päättyessä tiedämme, millaisella suunnitelmalla edetään. Luottamuksen sinetöi vaitiolovelvollisuus.Tukea, terveyttä ja tuottavuutta tiloille.

Lehmälääkärit.com

0
Feed

Jätä kommentti