”Lehmälääkärit.comin vahvuuksia ovat luova ajattelu ja yksinkertaisten ratkaisujen löytäminen”

Lehmälääkärit.com tekee yhteistyötä monien lihatalojen kanssa. Yksi lihataloista on Snellmanin Lihanjalostus Oy, jonka kanssa

yhteistyötä on tehty jo usean vuoden ajan.

Snellmanin alkutuotannon nautapuolen projektityöntekijä ja laatuvastuutehtävissä toiminut Saara Rantanen kertoo, 

että yhteistyöstä on iso hyöty maatilayrittäjille ja Snellmanin henkilökunnalle.

– Eläinten olosuhteiden parantaminen ja lääkkeiden käytön vähentäminen ovat oleellinen osa Snellmanin strategiaa, ja
näiden tavoitteiden saavuttamisessa Lehmälääkärit.com on ollut suurena apuna, On hienoa, että meillä on olemassa yritys, 

joka on erikoistunut pelkästään nautoihin ja on niistä aidosti kiinnostunut, Rantanen sanoo.

Terveyden kehittäminen kokonaisvaltaisesti

Lehmälääkärit.comin ja Snellmanin yhteistyö alkoi esittelytilaisuudesta, joka vakuutti Snellmanin siitä, että yritysten
arvomaailmassa löytyy paljon samaa. Ensimmäisessä yhteistyöprojektissa keskityttiin vasikoiden olosuhteiden parantamiseen, 

jotta vasikat saadaan välitykseen heti ensimmäisellä ilmoituskerralla. Snellman ja Lehmälääkärit.com laativat yhteistyössä myös 

ohjeistuksen kryptosporidioosi-taudin ennaltaehkäisyyn. Lisäksi koulutuksia on pidetty eläinkuljetusautojen kuljettajille, 

maatilayrittäjille ja Snellmanin henkilöstölle.

– Haluamme Snellmanilla huolehtia niin tuottajista kuin eläimistäkin. Olemme iloisia siitä, että olemme löytäneet
kumppanin, jolla on intressit kehittää tilan terveydenhuoltoa kokonaisvaltaisesti. Ulkopuolinen näkemys auttaa löytämään

kehityskohtia. Tästä hyviä esimerkkejä ovat myös useamman yrityksen kanssa tehdyt yhteistyöt ja hankkeet, 

joissa on ollut mukana mm. Hankkija, Valio ja Demeca.


Uusia lähestymistapoja ratkaisujen löytämiseen

Hyvin hoidettu eläinterveys on osa Snellmanin kilpailukykyä niin maatilayrittäjien kuin kuluttajienkin keskuudessa, 

sillä molemmat ryhmät ovat yhä kiinnostuneempia koko tuotantoketjun seuraamisesta. 

Rantanen kertoo, että maatilayrittäjät ja Snellmanin henkilöstö ovat olleet tyytyväisiä

konkreettisiin vinkkeihin, joita Lehmälääkärit.comilta on saatu.


– Esimerkiksi Snellmanin messuilla nähty tautisulku oli erinomainen. Krypto-ohjeet ovat meillä edelleen käytössä
ja niitä jaetaan tiloille. Myös kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksiin, joissa on käyty asiat läpi aivan perusasioita vasikoiden

kunnon tutkimisesta. Koulutusten jälkeen kuulee huudahduksen, että tämä oli hyvä juttu.

Rantasen mukaan Lehmälääkärit.comin vahvuus ovat yksinkertaiset, konkreettiset keinot, joita opastetaan käyttämään kädestä pitäen.

– Asioiden ei tarvitse olla monimutkaisia toimiakseen, mutta ratkaisujen keksiminen vaatii mielikuvitusta ja uutta tapaa lähestyä asioita. Tulevaisuudessa tällaiselle erityisosaamiselle on yhä enemmän käyttöä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja tilakokojen kasvaessa.
Aiomme käyttää Lehmälääkärit.comin asiantuntijoita apuna varmasti jatkossakin.

0
Feed

Jätä kommentti