Nautaterveydenhuoltotyön punainen lanka on tavoitteellisuus ja ennaltaehkäisy

Kun terveydenhuoltokäyntejä aikoinaan aloiteltiin, oli suorastaan identiteettikriisi mennä eläinlääkärinä navettaan ilman salkkua ja lääkkeitä. Mikä se semmoinen eläinlääkäri on, jolla ei ole edes instrumentteja? Terveydenhuoltoa oli opiskeltu teoriassa, mutta miten ihmeessä niistä kehitysasioista ja tavoitteista päästäisiin karjanomistajan kanssa juttuihin.

 

Sittemmin terveydenhuolto on löytänyt monet erilaiset tapansa ja nimityksensä. Käynnit ovat muotoutuneet oikeastaan kahdentyyppiseksi: joko massatyötä kiireettömällä, etukäteen sovitulla aikataululla tai pohdintakeskeistä tilanneanalyysia vuosikäyntinä tai ongelmanselvityksenä. Lehmälääkäreiden palvelukonseptissa käyntejä kutsutaan joko Huolenpito-, Vuosi- tai Täsmä-käynneiksi.  Lääkeluovutuksen muutos sallituksi toi mukanaan siihen liittyvät rutiinit ja ennen kaikkea mahdollisti tietyt hoidot tiloilla ilman eläinlääkärin käyntiä.

 

Tilan tarpeiden mukaan Lehmälääkärit.comilla on tarjolla erilaisia palveluita huolenpitorutiineista ongelmanselvitykseen. Huolenpitokäynnit ovat etukäteen kalenteroituja ja sovittu aika käytetään suunniteltujen toimenpiteiden tekemiseen. Tyypillisesti käynnillä tehdään hedelmällisyystarkastukset ja nupoutukset, mutta rutiini voi olla hyvinkin vaihteleva. Lääkeluovutus ja lääkkeiden käytön läpikäynti kuuluvat useimpien rutiineihin. Huolenpitokäynnit eivät toivottavasti ole pelkkää suorittamista. Idea on mennä kohti asetettuja tavoitteita, esimerkiksi saada lehmät tiinehtymään ja löytää ratkaisuja energiavajeen selättämiseen, jotta jatkossa tiineyttäminen olisi helpompaa. Tavoitteet ovat usein Vuosi-käynnin lopputulemia, joita jokaisella käynnillä tsempataan.

 

Vuosi- tai Täsmä-käynneillä harvemmin tehdään toimenpiteitä ja parasta onkin käyttää aika havainnointiin, ajatteluun ja keskusteluun. Käyntiä ennen eläinlääkäri paneutuu tilan tuloksiin ja käynnillä kierretään kaikki eläinosastot samalla työtavoista ja tavoitteista keskustellen. Eläinten ja olosuhteiden havainnointi on tärkeä osa käyntiä. Eläinten hyvinvoinnin kehittäminen on tuottavuuden perusta. Kun eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä, ne tavallaan vapautuvat esteistä tuottaa geneettisen potentiaalinsa mukaisesti.

 

Erityisen antoisaa työssä on ihmisten kuunteleminen, sillä enemmän kuin usein raporttien perusteella syntynyt mielikuva karjan tilanteesta muotoutuu paljonkin navetalla kierrellessä, eläimiä havainnoidessa ja yrittäjiä kuunnellessa. Luvut ovat lukuja ja aina pitää mennä todellisuuteen mistä ja miten ne ovat syntyneet. Keskustelut päättyvät yhdessä valittuihin tavoitteisiin ja pohdintaan siitä, millä keinoilla niihin pyritään.

 

Kyllä, terveydenhuoltotyö on erilaista kuin mikä tahansa tuotantoeläinlääkärin potilastyö. Käynnit sovitaan ennakkoon, sovituista ajoista pidetään kiinni ja käynnit pyhitetään asiakkaan asioille mahdollisimman kiireettömästi. Toimenpiteitäkin voidaan tehdä ja lääkkeitä ja instrumentteja käyttää, mutta työn punainen lanka on tavoitteellisuus ja ennaltaehkäisy.

0
Feed

Jätä kommentti